Juba 17 aastat Eesti metsandusettevõte!

Metsa ja Metsamaa Ost

Esmase hinnapakkumise saame Teile teha kehtiva metsamajandamiskava ja kaardimaterjalide alusel. Samuti tuleb kasuks omaniku poolt edastatud informatsioon metsa kohta näiteks eelnevad hooldus- ja raietööd, häiringud jne.

Seejärel läheb meie taksaator metsa hindama, et saada ülevaade metsast. Tavapäraselt võtab tööde planeerimine ja välitööd aega kuni üks nädal ja seejärel saame teha Teile juba konkreetse hinnapakkumise kinnistule.

Kui oleme kinnistu müügihinnas kokkuleppele jõudnud, vormistame tehingu notaris Teile sobival ajal ja kohas. Loomulikult aitame ja selgitame Teile kaasnevaid bürokraatlikke nüansse ning samuti võtame notari tasu enda kanda.

Mis saab Teie metsakinnistust peale müüki?

Meie investeerime Eesti metsadesse pikaajalise kava alusel ning viime metsas läbi metsamajandamistöid vastavalt puistu seisundile.

Sealjuures teostame uuendusraiet, kui mets mets on küps või kahjustatud, istutame uued metsapuud, hooldame, valgustame, kaitseme ulukikahjustuste eest ning vajadusel korrastame kraavisüsteemid.

Miliseid kinnistuid me ostame?

Metsamaa müüjad on viimastel aastatel olnud aktiivsed seda kallinenud puiduhindade tõttu. Meie oleme huvitatud nii metsaga kui ka metsata maadest. Samuti ostame metsamaad koos põllu- ja rohumaaga.

Juhul, kui Te soovite müüa osa kinnistust, siis aitame korraldada maa lahkumõõtmise, mille kulud võtame samuti enda kanda. Kui olete metsakinnistut müümas, võtke kindlasti hinnapakkumine ka meie käest. Samuti aitame teid ka juhul, kui teil on metsa müügi või ostuga seonduvaid küsimusi olenemata meie osalusest tehingus.


Raieõiguse ost/müük

Ostame raieõigust teie metsakinnistul!

Ostame raieõigust teie metsakinnistul. Kuigi, see pole meie põhitegevuseks, oleme Mandri Eestis enamasti huvitatud ka raieõiguse pakkumistest. Samuti saame teid aidata erinevate raietöödega. Raietöödest loe lähemalt SIIT.

Kuidas toimub Raieõiguse Müük?

Raieõiguse müük saab toimuda kahel erineval viisil:

1. Raieõigus fikseeritud hinnaga

2. Raieõigus metsast väljaveetud metsamaterjali alusel

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga tähendab, et raieõiguse vahenduslepingus sätestatakse (fikseeritakse) konkreetne hind tihumeetri kohta, olenemata muudest faktoritest, maksab raie teostaja metsa hinnangulise suuruse järgi fikseeritud hinna.

Raieõiguse müük metsast väljaveetud metsamaterjali alusel tähendab, et metsaomanik saab tulu täpselt selle materjali kogusummast, mis metsast kokkuostu veetakse.

Mis eristab neid kahte enim?

Esimene variant, ehk raieõiguse müük fikseeritud hinnaga kaitseb metsaomanikku eelkõige sel juhul, kui metsandusturul peaksid materjali kokkuostu hinnad langema (nagu on juhtunud 2019 aasta suvel tänu Euroopas levivale üraskite kahjustustele), kuna lepingus on fikseeritud tihumeetri hind mis lepiti kokku ning metsaomanik on selliste olukordade eest kaitstud. Samal ajal, kui hinnad peaks aga vahepeal näiteks tõusma, võib hüpoteetiline lisatulu saamata jääda.

Teine variant, ehk raieõiguse müük metsamaterjali väljaveo alusel on metsaomanikule pigem riskantsem, kuna metsamaterjali hinnad võivad langeda, samas kui peaks olema aga müügitehingu hetkel turu madalaimad hinnad, on suur tõenäosus, et materjali hind tulevikus tõuseb, on just see variant metsaomanikule parim.

Olenemata valikust, soovitame alati ennem raieõiguse müüki konsulteerida eksperdiga. Samuti on igas kohalikus omavalituses samuti asjatundja, kelle poole saab alati pöörduda. Samas, tihti on kasumlikum müüa kinnistu koos metsaga.

Põllumaa ost

Ostame ka haritavat- ja tavalist põllumajanduslikku maad

Kui soovite müüa põllumaad, küsige hinnapakkumist ka meilt! Maksame alati turu kõrgeimat ja konkurentsivõimelist hinda!


Milliseid põllukinnistuid ostame?

  • Hüpoteegiga koormatud põllumaad
  • Võsastunud põllumaad
  • Taastamist vajavat põllumaad
  • Rendis olevat põllumaad
  • Põllumaad koos taluga
  • Põllumaid koos metsaga


Mis määrab põllumaa hinna?

  1. Põllumaa asukoht
  2. Põllumaa ligipääsetavus
  3. Põllumaa seisukord
  4. Põllumaa suurus

Kuidas toimub põllumaa müük?

Nagu metsamaa müügi puhul saame teile esmase hinnapakkumise teha kehtiva metsamajandamiskava ja kaardimaterjalide alusel. Samuti tuleb kasuks põllumaa omaniku poolt edastatud informatsioon põllumaa seisukorra kohta ning mida ja kuidas on põllumaal varem toimetatud.

Seejärel läheb meie taksaator põllumaad hindama, et saada ülevaade põllumaa reaalsest seisukorrast. Tavapäraselt võtab tööde planeerimine ja välitööd aega kuni üks nädal ja seejärel saame teha Teile juba lõpliku hinnapakkumise.

Kui oleme põllukinnistu müügihinnas kokkuleppele jõudnud, vormistame tehingu notaris Teile sobival ajal ja kohas. Loomulikult aitame ja selgitame Teile kaasnevaid bürokraatlikke nüansse ning samuti võtame notari tasu enda kanda.

Rohumaa Ost

Samuti ostame rohumaad!

Rohumaa ostu puhul kehtivad üldiselt samasugused tingimused, nagu põllumaa ostul.

Metsamajandus

Metsa Müük meeskond on kirglik metsanduse suhtes ning seda kirge rakendame ka metsa majandades.

Metsamajanduses aitame teid kõigi murede puhul. Leiame lahenduse ka kõige keerukamatele või individuaalsetele probleemidele.

Kuna metsamajandus on kompleksne, pikk ja omaette teemat vääriv, oleme sellele pühendanud eraldi leheküljele.


Loe metsamajandusest edasi SIIT

Metsa Müük OÜ ettevõttest!

Oleme 17 aastat Eesti metsandusturul tegutsenud ettevõte, kuid meie metsanduslik taust ulatub välja 90ndate alguseni.

Tänu pikaajalisele metsanduskogemusele tunneme hästi Eesti metsandussektorit ja suudame pakkuda erametsaomanikele parimaid lahendusi.

Meie meeskonda kuuluvad atesteeritud taksaatorid, metsakasvatajad ja metsakorraldajad, kes teevad oma tööd armastusest metsanduse vastu.

Meie metsainimeste hulgas leiab nii kala- kui ka jahimehi, mesinikke ja hobusekasvatajaid. Kui sa soovid meie toreda ja ühtehoidva meeskonnaga liituda, siis avatud tööpakkumised asuvad siin.

Vaata lähemalt SIIT

Kasulikke viiteid ning lugemist metsaomanikule

Kuna internet ja tänane Eesti metsaturg on täidetud infoküllusega, siis oleme koondanud oma kodulehele asjakohased ja usaldusväärsed leheküljed. Lisaks võite lugeda meie metsanduseksperdi arvamus BLOGI.

Teemakaardid ja informatsioon:


Metsa inventeerimisandmed interaktiivse kaardirakendusega asuvad riiklikus metsaportaalis

Kitsendused, looduskaitselised piirangud, Natura alad, muinsuskaitse objektide asukohad jm informatsioon on koondatud Maa-ameti kaardiregistrisse

Katastriplaane ja piiriprotokolle saab tellida vastava maakonna ametniku poole pöördudes SIIA

Riiklikud ametiasutused:


Keskkonnaameti poole pöördudes saab vastused metsamajandamisküsimuste ja looduskaitseliste piirangute suhtes

Kõik vajalik erametsaomanikule Erametsakeskuse kodulehelt

Puiduhindade statistika on leitav Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kodulehelt kodulehelt

Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) saab taotleda toetusrahasid:

Äriregistrist saab kontrollida ettevõtte detaile

Keskkonnainspektsioon (lühinumber 1313) teostab järelvalvet metsas

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA

Metsakinnistute omaniku staatust saab vaadata E-kinnisturaamatust (tasuline)

Riigimetsa Majandamise Keskus, kus lisaks riigimetsa majandamise põhimõtele leiab huvitavat ja kasulikku informatsiooni matkaradade ja ürituste kohta: RMK kodulehekülg

Seadused ja eeskirjad:


Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Veeseadus

Veeseadus

Metsa ost