METSA ISTUTAMISE AJASTAMINE ja ISTUTAMISVIISID

Kuidas ja millal on kõige parem metsa istutada

metsa istutamine ja metsa istutamise ajastamine

Metsa istutada saab nii kevadel kui ka sügisel

vegetatsiooniperioodi jooksul, paljasjuurseid taimi on soovitatav istutada varakevadel, tavapäraselt aprilli II pooles või sügisel. Kevadel on istutamiseks vähe aega niiskusolude tõttu, olenevalt kevadest 2-4 nädalat. Puuliikide istutamisel tasub silmas pidada soovituslikku järjekorda alustades arukasest, seejärel mänd ning lõpetades kuusega. Lehtpuutaimed on istutamise suhtes kõige tundlikumad ning seetõttu tuleks just alustada kõige esimesena just nende istutusega.

Paljasjuurseid okaspuutaimi saab istutada ka sügisel, kui hakkab lõppema kasvuperiood. Tavapärane sügisene istutusaeg on augusti keskpaigast septembri keskpaigani, enne esimesi külmasid. Sügisene istutamine on soovitatav kergema lõimisega muldadel, sest liigniisketel muldadel püsib suurem oht külmakohrutuseks. Sügisese istutuse plussiks on suurem mullaniiskus ning taimed saavad juba järgmisel varakevadel kasvuhoo sisse.

Istutamisel tuleb jälgida, et taim oleks puhkeseisundis, mille tunneb ära, kui juurtel puuduvad valged juuretipud. Taimede transportimisel ja säilitamisel tuleb jälgida võimalikult vähest kahjustamist. Taimi tuleb enne istutamist ladustada jahedas ja pimedas.

Millal tuleks valida istutamine?

 • Juhul. kui niiskust ei jagu piisavalt ja mullad on kuivad - see ei ole soodne keskkondseemnete idanemiseks.
 • Kui mullad on tavapärasest viljakamad ning tihe rohttaimestik võib lämmatadatärkavaid puutaimi.
 • Kui muldadel lasub suurem külmakohrutusoht.
 • Muldadel, mis alluvad erosioonile.

Metsa istutamise viisid

Labidaauku istutamise etapid:

 • Kaeva maasse sobiv auk taime juurestikule.
 • Augu põhja koonda koonusekujuline mullakuhik, aseta sellele taime juured. Taimejuured peavad mullas sirgelt jääma.
 • Hoia taime püstiasendis ja täida auk kobeda mullaga.
 • Vajuta muld kinni jalaga ja kontrolli, kas taim on kindlalt mullas.


Kiillabidega istutamise etapid:

 • Löö labidas maasse, liiguta edasi-tagasi kuni tekib ca 25-sentimeetrine, pealt 10-15-sentrimeetrine lõhe.
 • Augu põhja koonda koonusekujuline mullakuhik, aseta sellele taime juured. Taimejuured peavad mullas sirgelt jääma.
 • Aseta taim istutuslõhesse, kergita taime, juured peavad olema sirgelt ja ühtlaselt,juurekael peaks jääma maapinnaga tasa või veidi kõrgemale.
 • Suru kiil istutuslõhest 5-10-sentrimeetri kaugusel kinni ja tõmba kiiluvart endapoole, alusta kinni vajutamist juurte alumisest osast.
 • Suru kinni juurte ülemine osa, lükates kiiluvart taime poole.
 • Uus lõhe suru samamoodi kinni, uus kiiluauk peab jääma taimest piisavalt kaugele.
 • Kontrolli, kas taim on tugeval mulda kinnitunud.


Mullapalliga istutamise etapid:

 • Kasuta seda viisi eelistatult loodusliku taime ümberistutamisel.
 • Kaeva koos mullapalliga taim maa seest välja.
 • Kaeva auk, aseta taim sinna ning täida mullapalli ja augu seinte vahe tihedaltmullaga.


Potitaimede istutamise etapid:

 • Potitaimedeks nimetatakse suletud juurekavaga taimi. Nende istutamise eelisedon suurem tootlikkus, kiirus ja mugavus.
 • Istutamiseks kasutatakse istutustoru. Oluline on enne istutamist taimi kasta, sest turvas juurte ümber seob vett ja taimed libisevad paremini läbi istutustoru.
 • Potitaimi saab istutada kogu vegetatsiooniperioodi. Need taimed on valdavaltväiksemad, mistõttu ei sobi viljakatele muldadele.
 • Suru jalaga kinnisenokaga istutustoru maasse.
 • Libista toru ülemisest servast taim sisse.
 • Ava toru nokk ja tõsta toru august välja ning vajuta nokk uuesti kinni.
 • Vajuta kannaga 3 korda taim tugevasti kinni.

 • metsa istutamine peale metsapõlengut
Metsa ost