Kuidas müüa metsa, raieõigust või metsamaad?

Kuidas saada kinnistu eest parim hind? Milliseid makse
peab metsaomanik maksma? Kellele müüa? Mis hinnaga?

~55%

Eesti metsadest kuulub erametsaomanikele. Pärast uuendusraie teostamist loodavad omanikud looduslikule metsauuenemisele jättes tulevased põlved ilma kvaliteetsest puidust ja rahalisest tulust.

Metsaomanik olla on uhke ja hää, kuid omanikul lasub lisaks õigusele metsast puidu hankida ka kohustus metsaseisundit jälgida, kaitsta ja tõkestada erinevate ohtude eest. Juhul, kui te olete mõeldnud mets müüa, võiks see olla läbi mõeldud protsess selleks, et saada parim hind ja uus heaperemehelik omanik.

Ostame metsa- ja metsamaad üle kogu Mandri-Eesti!

Metsa- ja põllumaa ost on üks meie põhitegevusi.Ostame nii lagedaid maid kui ka küpseid metsi, alates kaasikutest kuni kuusikuteni. Meie ettevõtmise põhitegevuseks on metsakasvatamine, mille protsessi pikkus on võrreldav ühe inimpõlvega. Ostame kinnistuid üle terve Mandri-Eesti ning hooldame ja majandame metsasid vastutustundlikult. Sellest tulenevalt saame pakkuda paremat hinda, kui täna enamus turul olevatest ettevõtetest. Küsi pakkumist ja veendu ise!

Küsi pakkumist- ja veendu ise!

Metsamaa ostmine metsa müük metsapuu

Ostame metsamaid üle terve Mandri-Eesti. Anna meile, kas päringuvormi või telefoni teel teada soovist saada oma kinnistule hinnapakkumine. Esialgse hinna saab meie metsaülem arvutada kinnistu olemasolevatele inventeerimisandmetele ja ortofotole. Seejärel läheb juba metsa meie taksaator, kes kogub metsas kasvava kohta täpse informatsiooni ja edastab metsaülemale. Konkreetse hinnapakkumise teeb metsaülem juba aktuaalsete metsaandmete põhjal. Loe meie blogist, kuidas kujuneb hind metsale ja metsamaale.

Pärast hinnaläbirääkimisi lepitakse kokku nii ostjale kui ka müüjale sobiv aeg notaribüroos tehingu sõlmimiseks. Reeglina jõuab notar valmistada kinnistu ostu-müügilepingu projekti ette üks päev varem ning mõlemad osapooled saavad enne tehingut sellega ka tutvuda. Üliolulised kohad lepingus on ostja ja müüja õiged isikuandmed, korrektne kinnistu katastrinumber ja ostusumma. Meie kanname enne tehingut raha notari deposiitkontole, mille lepingu sõlmimisel kannab notar üle müüjale kolme tööpäeva jooksul.

Me ostame muuhulgas

1.Hüpoteegiga koormatud kinnistuid

Ostame metsamaid, mis on riigi hüpoteegiga koormatud.

2. Metsamaid koos põllumaaga

Ostame lisaks metsamaale ka põllumaid ja rohumaid. Samuti võsastunud põllumaid.

3. Osa kinnistust

Ostame kinnistuid, mis vajavad maamõõtmise korraldamist. Täpsemalt loe meie blogist, kuidas toimub maamõõtmine ja kaasomandi lõpetamine.

4. Maid koos talu või maamajaga

Ostame lisaks metsa- ja põllumaadele ka hoonestatud kinnistuid. Kinnisvaraobjekte hinnastame metsamaast erinevalt, sest neil on hoopis teine potensiaalne väärtus.

5. Kaitsealuseid kinnistuid

Ostame lisaks tulundusmetsadele ka metsasid, mis asuvad kaitsealal või NATURA 2000 looduskaitsealade võrgustikus.

Individuaalse pakkumise saamiseks võta ühendust

Südamega metsa juures

Metsnik on olnud alati uhke oma ameti ja metsa üle. Paraku praegusel ajal on inimestes tekitatud rahutust Eesti metsades aset leidvad raieviisid ja raiemahud ning seetõttu on nii metsaomanikud, metsamajandajad kui ka puidutöötlejad sattunud kriitika osaliseks. Nii nagu lehmalt saame piima, tuleb metsast puit. Tihilugu emotsionaalsed vestlused põhinevad mitte arvutustel vaid arvamustel ja teadagi arvamusi on nii palju, kui on inimesi.

Eesti metsasid majandatakse lähtuvalt Metsaseadusest, mida on kujundanud Eesti ja Põhjamaade metsateadlased. Meie kaitsealade kogupindala on Euroopa suurim ning nendel metsamaadel kehtivad erinõuded ja piirangud metsamajandamisel. Metsaomanik kasvatab ja hooldab oma metsa aastakümneid ning ühel hetkel on omanikul õigus saada sellest ka rahalist tulu, kas siis puidu müügi või metsamaa müügi näol. Lageraie ehk häiring, mida loodusele põhjustatakse kestab looduse ajaarvamuse järgi vaid viivuks, sest loodus tühja kohta ei salli ning hiljemalt 10 aasta pärast vohab raiesmikul juba uus metsapõlv. Mets on ja jääb Eestimaal kasvama!

Meie metsakasvatajad ja -majandajad suhtuvad metsa aupaklikult ja säästavalt, tehes õigel ajal, õiges kohas, õigeid metsatöid.

  • Info@koduleekülg.ee
  • +372 50 50 50

  • metsaostu leht