Metsamaa müük või raieõiguse müük?

Metsaomanik saab metsast majanduslikku tulu kahel viisil, kas valida raie teostamine või kinnistu müük? Just viimase, metsamaa müügi, kasuks otsustatakse tihti seetõttu, sest kinnistu müügist saadav tulu on suurem kui raie teostamisel ning tagastatud maa puhul ei pea tasuma tulumaksu. Kinnistu müügileping sõlmitakse notariaalselt müüja ja ostja vahel. Kinnistu müügi puhul on müüjal riske minimaalselt, sest tehing on notariaalne ja lepingule allakirjutamise hetkest vastutab ostja edasise eest.

Metsaomanikul on võimalus teenida tulu ka puidu müügist, kas siis müües raieõiguse või organiseerides ise raietööd. Iseseisvalt metsaraie organiseerimisel on vaja tunda väga hästi metsandust - Metsaseadust ja sellega seotud õigusakte, sortimentide mõõtusid ja kvaliteedinõudeid ning puiduturul kokkuostjaid. Kui omanikul puuduvad metsamajandamise teadmised ja kogemused, siis tasuks müüa raieõigus.

Raieõiguse müük peaks olema läbimõeldud protsess, kus esmalt tuleks küsida erinevatelt ettevõtetelt pakkumisi. Samas raieõiguse müügi puhul ei ole hind alati ainuke kriteerium, sest tähtis on ka ettevõtte usaldusväärsus, töö kvaliteet ja kokkulepetest kinnipidamine. Enne lepingu sõlmimist võiks mõelda nüanssidele - kes vastutab, kes korrastab, mis tähtajaks? Tuletame meelde, mida detailsem on raieõiguse võõrandamise leping, seda väiksem on omaniku risk! Kui ostja poolt esitatud leping on lühike ja lakooniline, mille põhjendus on "nii on metsaomanikule arusaadav", siis see ei ole kindlasti aus vastus, pigem silmakirjalik, sest nii jääb palju ruumi hilisemate "arusaamatuste" tõlgendamiseks. Siinkohal võiks kaaluda tagatisraha rakendamist, mis võiks olla 10% lepingusummast. Selleks, et lepingus kokku lepitut kohaldada üheselt mõistetavalt raielangil, võiks omanik leida aja enne raietegevust ettevõttega koos metsas jalutama minna - panna paika üheskoos raiepiirid, märkida kasvama jäävad puud ja muud säilitamist vajavad objektid, fikseerida kahjustused, vaadata üle kokkuveo- ja väljaveoteed ning kraavid. Pärast raiet tuleb omanikul kinnistu üle kontrollida ja fikseerida mittevastavused. Need juba lahendatakse tuginedes kokkuleppele ehk raieõiguse lepingule. Siinkohal ei ole metsaomaniku töö lõppenud, hiljemalt viie aasta pärast uuendusraiet peab kasvama metsamaal uus metsapõlv.

Loe lähemalt:

metsa müük või raie

Metsa müük parima hinnaga – kuidas selgitada välja kinnistu müügihind?

Kinnistu müügihinna väljaselgitamisel tuleb esmalt teada, mis metsas kasvab ehk on tarvis mets inventeerida. Edasi tasub uurida puidu kokkuostjatelt või metsanduskonsulendilt, mis olukord valitseb puiduturul. Juhul kui kokkuostuhinnad on madalad, siis reeglina on ka kinnistu hetkeline väärtus pigem madalam. Võimalusel oodake puiduturu hinnatõusu (nõudluse suurenemist). Enamasti saab parima hinna kinnistule leides ettevõtte/inimese, kes on Teie kinnistust siiralt huvitatud. Võimalusi metsamaa ostja leidmiseks on mitmeid:

  • Metsa müük metsafirmale
  • Metsa müük oksjonil enampakkumise teel
  • Metsa müük mõnele naaberkinnistu omanikule / kohalikule

Metsa müük metsaettevõttele

Kinnistut metsafirmale müües peaksite veenduma, et tegu on tõsiselt võetava ettevõttega, kel on pädevust metsa hinnata ning kel ei ole makseraskusi. Samuti tasub uurida ettevõtte tausta eelneva metsamajandamise praktika suhtes. Näiteks sertifikaadid tõendavad metsamajandamise hea tava rakendamist. Mõnele omanikule on oluline, et ettevõte põhineks Eesti kapitalil ehk omanikud oleksid eestlased. Parima hinna saamiseks tuleb hinnapakkumisi küsida mitmetelt ettevõtetelt, nii neilt, kes omavad kinnistuid lähipiirkonnas, kui ka Eesti suurematelt ja tuntumatelt.

Meilt tasub võtta hinnapäring, sest maksame metsamaa eest õiglast hinda, mis põhineb aktuaalsetel metsainventeerimisandmetel ja metsa väärtuse leidmisel me ei vaata ainult puidu kokkuostuhindasid vaid ka metsa potensiaali pikaaegse investeeringuna.

Metsa müük oksjonil

Metsa müük enampakkumise teel tähendab, et saate oma kinnistu panna alghinnaga oksjonile, kus osalevad registreeritud metsafirmad. Eesti populaarseimad oksjoniportaalid on Timber ja Maaportaal.

Oksjonil metsamaad müües võite saada kõrgema hinna, kuid maksate oksjonipidajale vahendustasu ning samuti ei saa Te valida kinnistule ostjat, sest kinnistu ostab parima pakkumise teinud ettevõte. Müües kinnistu otse metsafirmale puuduvad vahendustasud ning reeglina tasub ostja ka notaritasud ja vajadusel korraldab maa lahkumõõtmise.

Metsa müük naaberkinnistu omanikule

Metsa majandamine on pikaajaline ning kulukas ettevõtmine, seepärast on kasulik metsa majandamisega tegelevale ettevõttele omada kinnistuid grupiti (logistikast tulenev tööde optimeerimine). Sellest tulenevalt tasub kinnistu müügipakkumisele kaasata ka naaberkinnistu omanikke. Metsamajandamise etappidest saate lähemalt lugeda meie artiklist metsa majandamine.

Kinnistu müük usalda professionaalsele metsafirmale!

Meie ostame kinnistuid üle terve Eesti. Meile võib pakkuda:

  • Hüpoteegiga koormatud metsakinnistuid
  • Metsamaid koos põllumaaga
  • Maamõõtmist vajavaid kinnistust
  • Metsamaad koos talu või maamajaga
  • Kaitsealuseid kinnistuid, nii piirangu- kui ka sihtkaitsevööndis olevaid
Metsamaa ost ja müük