Metsamaa müük või raieõiguse müük?

Metsaomanik saab metsast majanduslikku tulu kahel viisil, kas raie teostamine või kinnistu müük. Just viimase, metsamaa müügi kasuks otsustatakse tihti seetõttu, sest kinnistu müügist saadav tulu on suurem kui raie teostamisel ning tagastatud maa puhul ei pea tasuma tulumaksu. Metsamaa müük vormistatakse notariaalselt, kus sõlmitakse müüja ja ostja vahel kinnistu müügileping. Müügi puhul on müüjal riske minimaalselt, sest tehing on notariaalne ja lepingule allakirjutamise hetkest vastutab ostja edasise eest.

Metsaomanikul on võimalus teenida tulu ka metsa raiest, kas siis raieõiguse müügil või organiseerida metsas iseseisvalt raietööd. Iseseisvalt metsaraie organiseerimisel on vaja tunda väga hästi metsandust, sest seadusandlust ja nüansse, mida tuleb metsamajandamisel järgida on palju - peab tundma Metsaseadust ja sellega seotud õigusakte, metsamaterjali mõõtmismetoodikat, puiduturu spetsiifikat ning võtma vastutuse metsaraie organiseerimisega kaasnevatest riskidest. Kui omanikul teadmisi ega kogemusi metsamajandamisel ei ole, siis tasuks müüa raieõigus.

Raieõiguse müük peaks olema läbimõeldud protsess, kus esmalt tuleks küsida erinevatelt ettevõtetelt pakkumisi, mille võrdlemine võib anda suurima tulu. Samas raieõiguse müügi puhul ei ole hind alati ainuke kriteerium, sest tähtis on ka ettevõtte usaldusväärsus, töö kvaliteet ja kokkulepetest kinnipidamine. Enne lepingu sõlmimist võiks mõelda nüanssidele - kes vastutab, kes korrastab, mis tähtajaks? Tuletame meelde, mida detailsem on raieõiguse võõrandamise leping, seda väiksem on omaniku risk! Kui ostja poolt esitatud leping on lühike ja laktooniline, mille põhjendus on "nii on metsaomanikule arusaadav", mis ei ole kindlasti pädev vaid silmakirjalik, sest nii jääb palju ruumi hilisemate "arusaamatuste" tõlgendamiseks. Siinkohal võiks kaaluda tagatisraha rakendamist, mis võiks olla 10% lepingusummast. Selleks, et lepingus kokku lepitut kohaldada üheselt mõistetavalt raielangil, võiks omanik leida aja enne raietegevust algust ettevõttega koos metsa jalutama minna - panna paika raiepiirid, märkida kasvama jäävad puud ja muud säilitamist vajavad objektid. Pärast raiet on tuleb omanikul kinnistu seisundit kontrollida ja fikseerida mittevastavused, mis lahendatakse tuginedes raieõiguse lepingule. Siinkohal ei ole metsaomaniku töö lõppenud, hiljemalt viie aasta pärast raiet peab metsamaal uus mets kasvama.

Loe lähemalt:

metsa müük või raie

Metsa müük parima hinnaga – kuidas selgitada välja metsa hind?

Kinnistu parima müügihinna väljaselgitamisel tuleks esmalt teada, mis metsas kasvab ehk tuleb tellida metsainventeerimisandmed. Edasi tasub uurida metsandussektorist või metsanduskonsulendilt, mis olukord valitseb puiduturul. Juhul kui kokkuostuhinnad on madalad, siis ka kinnistu väärtus on pigem väiksem. Võimalusel oodake puiduturu hinnatõusu. Enamasti saab parima hinna kinnistule leides ettevõtte/inimese, kes Teie kinnistust on siiralt huvitatud. Võimalusi metsamaa ostja leidmiseks on mitmeid:

  • Metsa müük metsafirmale
  • Metsa müük oksjonil enampakkumise teel
  • Metsa müük naaberkinnistu omanikule

Metsa müük metsaettevõttele

Kinnistut metsafirmale müües peaksite veenduma, et tegu on tõsiselt võetava ettevõttega, kel ei ole makseraskusi ning kel on pädevust metsa hinnata, et teha Teile hea pakkumine. Samuti tasub uurida ka ettevõtte tausta eelneva metsamajandamise praktika suhtes. Näiteks sertifikaadid tõendavad metsanduse hea tava rakendamist. Mõnele omanikule on oluline, et ettevõte põhineks Eesti kapitalil ehk omanikud oleksid eestlased. Parima hinna saamiseks tuleb hinnapakkumisi küsida mitmetelt ettevõtetelt, nii kinnistu piirkonnas asuvatelt, kui ka Eesti suurematelt ja tuntumatelt metsaettevõtetelt.

Meilt tasub võtta hinnapäring, sest maksame metsamaa eest õiglast hinda, mis põhineb aktuaalsetel metsainventeerimisandmetel ja metsa väärtuse leidmisel me ei vaata ainult puidu kokkuostuhindasid vaid ka metsa potensiaali pikaaegse investeeringuna.

Metsa müük oksjonil

Metsa müük enampakkumise teel tähendab, et saate oma kinnistu panna alghinnaga oksjonile, kus osalevad registreeritud metsafirmad. Eesti populaarseimad oksjoniportaalid on Timber ja Maaportaal.

Oksjonil metsamaad müües võite saada kõrgema hinna, kuid maksate oksjonipidajale vahendustasu ning samuti ei saa Te valida kinnistule ostjat, sest kinnistu ostab parima pakkumise teinud ettevõte. Müües kinnistu otse metsafirmale puuduvad vahendustasud ning reeglina tasub ostja ka notaritasud ja vajadusel korraldab maamõõtmise.

Metsa müük naaberkinnistu omanikule

Metsa majandamine on pikaajaline ning kulukas ettevõtmine, seepärast on kasulik metsa majandamisega tegelevale ettevõttele omada kinnistuid grupiti (logistikast tulenev tööde optimeerimine). Sellest tulenevalt tasub kinnistu müügipakkumisele kaasata ka naaberkinnistu omanikke. Metsamajandamise etappidest saate lähemalt lugeda meie artiklist metsa majandamine.

Kinnistu müük usalda professionaalsele metsafirmale!

Metsa müügi saate usaldada nii metsamaakleri kätte, kuid saate ka ise arvutada metsamaa umbkaudse väärtuse. Metsa hektari hinnad algavad lageda maa korral 1000 € ning küpse metsa hinnad ulatuvad kuni 15 000 - 17 000 €. Näiteks 2018. aastal kujunes kalleim metsamaa hektari hind Võrumaal asuvale kinnistule, mille keskmine hektari hind oli 17 200 eurot, kuid tegu on pigem erandi kui reegliga. Meie ostame kinnistuid üle terve Eesti. Meile võib pakkuda:

  • Hüpoteegiga koormatud metsakinnistuid
  • Metsamaid koos põllumaaga
  • Osa kinnistust
  • Metsamaad koos talu või maamajaga
  • Kaitsealuseid kinnistuid
Metsamaa ost ja müük